Gå til sidens indhold

Metodemanual for udenrigshandelsstatistik

Principperne for opgørelse af udenrigshandelsstatistik ændres løbende for at tage højde for nye tendenser i samfundsudviklingen og ændrede krav fra brugerne af statistikken. I slutningen af 1998 blev nye internationale retningslinier forudarbejdelse af udenrigshandelsstatistik publiceret af FN og fra 1. januar 1993 blev metoden for indsamling af data for handel mellem EU-lande radikalt omlagt.

Dette notat indeholder en kommenteret oversættelse af FN's seneste retningslinier for udarbejdelse af udenrigshandelsstatistik: International Merchandise Trade Statistics; Comcepts andDefinitions.


Billede Mangler

Kolofon

Metodemanual for udenrigshandelsstatistik
Økonomi
ISBN: 87-501-1079-9
Udgivet: 30. september 1999 kl. 09:30
Antal sider: 80
Kontaktinfo:
Søren Schiønning Andersen
Telefon: 39 17 30 21

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig