Gå til sidens indhold

Fysiske input-output tabeller for Danmark

Denne rapport om fysiske input-output tabeller og emissionsregnskaber er udarbejdet i tilknytning til Danmarks Statistiks generelle arbejde med integrerede regnskaber for økonomi og miljø ("grønne" nationalregnskaber). Rapporten skal afdække nye muligheder og begrænsninger inden for dette relativt nye felt af regnskaber.

Rapporten gennemgår bl.a.:
  • den monetære input-output tabel
  • konstruktion af de fysiske input-output tabeller
  • selve de fysiske input-output tabeller
  • sammenlignnig af danske og tyske vare- og materialestrømme
  • energirelaterede emissioner til luft fordelt på kilder
  • erhvervenes energirelaterede emissioner fordelt på årsager
  • energirelaterede emissioner fordelt på konsumgrupper
  • emissionsindhold i varer og tjenester, der udveksles med udlandet
Projektet er udført som led i Danmarks Statistiks deltagelse i AMOR-centrets arbejde (Center for Analyser, Modeller Og Regnskaber) under det Strategiske Miljøforskningsprogram.


Fysiske input-output tabeller for Danmark

Kolofon

Fysiske input-output tabeller for Danmark
Økonomi
ISBN: 87-501-1061-6
Udgivet: 28. februar 1999 kl. 09:30
Antal sider: 192
Kontaktinfo:
Ole Gravgård Pedersen
Telefon: 39 17 34 88

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig