Gå til sidens indhold

Indvandrere i Danmark 2022

Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark - og deres børn – indgår i samfundet. Den går blandt andet i dybden med indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og kriminalitet.

Indvandrere i Danmark udkommer i år for 16. gang og dækker en lang række forhold i relation til indvandrere og efterkommere.

Her er nogle af hovedpointerne fra publikationen:

  • I kapitel 1 ses på udviklingen i indvandrernes opholdsgrundlag, og her fremgår at en mindre andel søger asyl som flygtninge, mens en stigende andel af indvandrere kommer til Danmark for at arbejde. Læs mere om udviklingen i afsnit 1.8
  • En stigende andel af befolkningen forventes i fremtiden af bestå indvandrere og efterkommere. I afsnit 1.10 kan man se på, hvordan sammensætningen af befolkningen forventes at udvikle sig frem til 2060.
  • Nogle kommuner har en andel med indvandrere og efterkommere på 30-40 pct., mens andre kommuner har under 10 pct. Læs mere i afsnit 1.5, som belyser hvor indvandrere og efterkommere bor i Danmark.
  • Beskæftigelsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande kommer tættere på beskæftigelsen for personer med dansk oprindelse samt indvandrere fra vestlige lande. I kapitel 2 kan man læse mere om udviklingen i beskæftigelsen, herunder hvor stor underbeskæftigelsen er for indvandrere set i forhold til personer med dansk oprindelse.
  • Andelen af personer med en lang videregående uddannelse er stort set den samme for personer med dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande, mens andelen er højere for indvandrere fra vestlige lande. Læs mere om uddannelse i kapitel 3, herunder hvilken betydning det har for beskæftigelsen om den uddannelse man har taget kommer fra Danmark eller er taget i udlandet. Læs mere i afsnit 3.1.
  • I 2020 havde indvandrere fra Syrien den klart laveste nettoformue med en median på 17.300 kr. Indvandrere fra Rumænien, Iran og Somalia ligger også lavt med en median af nettoformuer under 130.000 kr. Blandt personer med dansk oprindelse var medianen for nettoformuen på 984.000 kr. blandt 40-49-årige. Læs mere i kapitel 4 om indkomst, ulighed og formue.
  • Blandt alle 16-66-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande er 36 pct. på offentlig forsørgelse i 2021. De tilsvarende andele er 28 pct. blandt personer med dansk oprindelse og 18 pct. blandt indvandrere fra vestlige lande. Læs mere i publikationens kapitel 5 om offentlig forsørgelse.
Indvandrere i Danmark

Kolofon

Indvandrere i Danmark
Borgere
ISBN pdf: 978-87-501-2415-3
Udgivet: 1. december 2022 kl. 08:00
Antal sider: 167
Kontaktinfo:
Jørn Korsbø Petersen
Telefon: 39 17 32 77

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig