Gå til sidens indhold

Nationalregnskab ENS95 1966-1997

Makroøkonomiske tidsserier 1966-1997

Bogen præsenterer nationalregnskabets vigtigste tabeller for hele den periode, hvor de endelige nationalregnskaber er opstillet efter det nuværende beregningssystem. Desuden indeholder bogen de centrale input-output tabeller og multiplikatorer. Læseren får også en kilde- og metodebeskrivelse af tilbageregningen af nationalregnskabet fra 1988 til 1966.

Bogen er især et nyttigt opslagsværk for økonomer. De lange tidsserier giver gode muligheder for at få et overblik over dansk økonomis udvikling gennem de sidste tre årtier, både konjunkturmæssigt og strukturelt. Bogen præsenterer i kombination med årspublikationen Nationalregnskabsstatistik de komplette tidsserier af nationalregnskaber opstillet på samme måde fra 1966 til 2000.


Nationalregnskab ENS95

Kolofon

Nationalregnskab ENS95
Økonomi
ISBN: 87-501-1208-2
Udgivet: 25. oktober 2001 kl. 09:30
Antal sider: 304
Kontaktinfo:
Annette Thomsen
Telefon: 39 17 38 68

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig