Gå til sidens indhold

Indvandrere i Danmark 2021

Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark - og deres børn – indgår i samfundet. Den går blandt andet i dybden med indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og kriminalitet.

Indvandrere i Danmark udkommer i år for 15. gang og dækker en lang række forhold i relation til indvandrere og efterkommere. I årets publikation er der for første gang et afsnit, der undersøger relativ fattigdom blandt indvandrere og efterkommere. Her kan man blandt andet læse, at relativ fattigdom er højere blandt indvandrere og efterkommere end blandt personer med dansk oprindelse. Det er særligt højt blandt børn og unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Der er ligeledes tilføjet en opdeling af indvandrere i en ny MENAP+T landegruppering. Indvandrere fra MENAP+T lande har både lavere beskæftigelsesfrekvens og en højere andel i relativ fattigdom end indvandrere fra øvrige ikke-vestlige lande og vestlige lande.

Publikationen går også i dybden med emner som indkomst, formue og børn af efterkommere. Her er nogle af hovedpointerne fra publikationen:

  • I kapitel 6 findes kriminalitetsopgørelser, som blandt andet omhandler dømte, deres statsborgerskab og ofres herkomst i relation til gerningspersonens herkomst. Læs mere i publikationens afsnit 6.4.
  • Børn med indvandrer- og efterkommerbaggrund sendes i daginstitution i nogenlunde samme grad som børn med dansk oprindelse. Læs mere i publikationens afsnit 3.6.
  • Børn af efterkommere gennemlyses i kapitel 7. Opgørelserne sammenligner blandt andet børn af efterkommeres karakter i grundskolen med karakter for indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse.
  • Nogle kommuner har en andel med indvandrere og efterkommere på 30-40 pct., mens andre kommuner har under 10 pct. Læs mere i afsnit 1.5, som belyser hvor indvandrere og efterkommere bor i Danmark.
  • I 2019 havde indvandrere fra Syrien den klart laveste nettoformue med en median på 10.600 kr. Personer fra Rumænien, Iran og Somalia lå også lavt med en me­dian af nettoformuer under 100.000 kr. Blandt personer med dansk oprindelse var medianen for nettoformuen på 888.600 kr. blandt de 40-49-årige. Læs mere i kapitel 4 om indkomst, ulighed og formue.
Indvandrere i Danmark

Kolofon

Indvandrere i Danmark
Borgere
ISBN pdf: 978-87-501-2390-3
Udgivet: 9. december 2021 kl. 08:00
Antal sider: 167
Kontaktinfo:
Jørn Korsbø Petersen
Telefon: 39 17 32 77

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig