Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2021

Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling i tabeller, grafik og tekster. Temaartiklen sætter hvert år fokus på et nyt aktuelt emne, i år danskernes biler. Bogen belyser samfundet på tværs af områder som arbejdsmarkedet, befolkningen og økonomien, og den er derfor meget velegnet til undervisning.

Statistisk Tiårsoversigt 2022 udkommer 17. august med temaartikel om unge iværksættere. Fra 2022-udgivelsen er pdf-udgaven  gratis. 

Flere biler og kørte kilometer

På trods af visioner om en grønnere fremtid, har vi fået 0,6 mio. flere biler de seneste 10 år, og vi kører 24 pct. længere i dem. Samtidig køber stadigt flere familier bil nummer to – eller tre. Der kommer stadigt flere elbiler, men de fylder ikke meget i bilparken endnu.

Det er nogle af de overordnede pointer i temaartiklen ”Flere biler trods grønne visioner” i Statistisk Tiårsoversigt 2021, som udkommer i dag. Selv om der er opstået forskellige måder at dele biler, er bilparken vokset, så der nu er 466 personbiler pr. 1.000 indbyggere, mens tallet i 2011 var 389. Artiklen peger dog samtidig på, at bilerne er blevet mere energieffektive, så CO2-udslippet fra vores bilkørsel har været nogenlunde konstant siden 1990 trods den voksende bilpark.

Læs temaartikel om danskernes biler

Viser udviklinger i samfundet

Bogen giver et bredt billede af ti års samfundsudvikling i tal og viser bl.a., at:

  • I 2020 fik 15-19 årige mænd 3.300 domme for overtrædelse af straffeloven pr. 100.000 mænd i aldersgruppen. Dette er et fald på 37 pct. i forhold til 2010. For kvinder i samme aldersgruppe var antallet 762 i 2020, svarende til et fald på 39 pct. på ti år.
  • Flere piger vælger gymnasiet og færre en erhvervsfaglig uddannelse. 74,7 pct. gik på en gymnasial uddannelse 3 måneder efter grundskolen i 2020, mens 69,2 pct. gjorde det i 2011. Til gengæld faldt andelen, der var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse fra 14,7 pct. til 10,4 pct. af pigerne.
  • Hjertesygdomme er skyld i færre dødsfald. I 2019 gjaldt det 11,4 pct. af alle dødsfald, mens 16,1 pct. af dødsfaldene i 2009 skyldtes hjertet.
  • 3.264 ægtepar består af to af samme køn, mens 2.591 par er registrerede partnere. Det blev muligt at gifte sig med en partner af samme køn i 2012. Året efter var der 391 ægtepar og 3.884 registrerede partnerskaber. 32 pct. af ægteparrene har børn, mens 23 pct. af de registrerede partnerskaber har det.

Find flere tal bag bogen

Har du købt bogen, kan du hente pdf-udgaven med links til bogens tal i regneark her:

Statistisk Tiårsoversigt 2021

Adgangskoden finder du i bogens kolofon.

 


Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2381-1
Udgivet: 18. august 2021 kl. 08:00
Antal sider: 209
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig