Gå til sidens indhold

Indvandrernes uddannelse

Indvandrernes uddannelse bygger på den største undersøgelse nogensinde over indvandrerne i Danmark. Bogen bidrager med sine tal til den offentlige debat omkring indvandrere og deres baggrund.
Følgende spørgsmål bliver bl.a. besvaret:
  • Hvilket uddannelsesniveau har indvandrerne, når de kommer til Danmark?
  • Hvilke fagområder er indvandrerne uddannet indenfor?
  • Er de senest tilkomne indvandrere bedre eller ringere uddannede end dem, der kom til landet for nogle år siden?
  • Har indvandrerne fået arbejdserfaring fra tidligere beskæftigelse i udlandet?
  • Hvordan er forholdet mellem uddannelsesniveauet for danskfødte sammenlignet med niveauet for indvandrere?
  • Hvordan afspejler forholdet mellem danskfødte og indvandreres uddannelsesniveau sig i deres tilknytning til arbejdsmarkedet?
Undersøgelsen er foretaget i sommeren 1999, hvor Danmarks Statistik udsendte godt 159.000 spørgeskemaer til indvandrere i alderen 18-59 år, som var indvandret fra knap 200 forskellige land. Resultaterne af disse præsenteres igennem tekst og tabeller i bogen.

Undersøgelsen er gennemført med det overordnede formål at kunne bidrage til en samlet statistik over hele befolkningens uddannelsesniveau. Den er finansieret af Arbejds-, Erhvervs-, Indenrigs- og Undervisningsministeriet i fællesskab.

Indvandrernes uddannelse

Kolofon

Indvandrernes uddannelse
Borgere
ISBN: 87-501-1127-2
Udgivet: 6. oktober 2000 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Christian Vittrup
Telefon: 39 17 37 47

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig