Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Kommunikations- og formidlingsstrategi 2018-2022

Danmarks Statistiks kommunikations- og formidlingsstrategi beskriver principperne for, hvordan vi skal kommunikere med vores målgrupper, og indeholder de overordnede strategier og målsætninger for vores eksterne kommunikation.

Kommunikations- og formidlingsstrategien er et af midlerne til at realisere Danmarks Statistiks Strategi 2022, som bl.a. stiller krav om, at vi skal blive mere synlige i samfundsdiskussionen og tilpasser os brugernes nye og ændrede behov.

Kommunikations- og formidlingsstrategien opstiller således to strategiske kommunikations­mål:

  • Vores kommunikation er tilpasset brugernes behov 
  • Vi er synlige og relevante i samfundsdiskussionen

 Principper for god Kommunikation

Kommunikationen i Danmarks Statistik skal basere sig på Danmarks Statistiks kerneværdier. Kerneværdi­erne er et vigtigt grundlag for, at vi kan prioritere den måde, vi skal kommunikere på - og priori­tere i det indhold, vi skal kommunikere.

Danmarks Statistik er den centrale danske statistikproducent og -formidler og har ansvaret for at produ­cere officiel statistik om samfundet og samfundsudviklingen. For at gøre dette følger Danmarks Statistik også de internationale principper for troværdig officiel statistik, som er vedtaget i henholdsvis EU og FN, herunder Code of Practice for statistikbureauer.

 

Kommunikations- og formidlingsstrategien indeholder også en beskrivelse af vores målgrupper, brugerprofiler, kommunikationskanaler.


Kommunikations- og formidlingsstrategi

Kolofon

Kommunikations- og formidlingsstrategi
Tværgående
ISBN pdf: 978-87-501-2319-4
Udgivet: 19. december 2018 kl. 08:00
Antal sider: 11
Kontaktinfo:
Steen Dahl Pedersen
Telefon: 39 17 31 61

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig