Gå til sidens indhold

Kommunikations- og formidlingsstrategi 2018-2022

Danmarks Statistiks kommunikations- og formidlingsstrategi beskriver principperne for, hvordan vi skal kommunikere med vores målgrupper, og indeholder de overordnede strategier og målsætninger for vores eksterne kommunikation.

Kommunikations- og formidlingsstrategien er et af midlerne til at realisere Danmarks Statistiks Strategi 2022, som bl.a. stiller krav om, at vi skal blive mere synlige i samfundsdiskussionen og tilpasser os brugernes nye og ændrede behov.

Kommunikations- og formidlingsstrategien opstiller således to strategiske kommunikations­mål:

  • Vores kommunikation er tilpasset brugernes behov 
  • Vi er synlige og relevante i samfundsdiskussionen

 Principper for god Kommunikation

Kommunikationen i Danmarks Statistik skal basere sig på Danmarks Statistiks kerneværdier. Kerneværdi­erne er et vigtigt grundlag for, at vi kan prioritere den måde, vi skal kommunikere på - og priori­tere i det indhold, vi skal kommunikere.

Danmarks Statistik er den centrale danske statistikproducent og -formidler og har ansvaret for at produ­cere officiel statistik om samfundet og samfundsudviklingen. For at gøre dette følger Danmarks Statistik også de internationale principper for troværdig officiel statistik, som er vedtaget i henholdsvis EU og FN, herunder Code of Practice for statistikbureauer.

 

Kommunikations- og formidlingsstrategien indeholder også en beskrivelse af vores målgrupper, brugerprofiler, kommunikationskanaler.

Kommunikations- og formidlingsstrategi

Kolofon

Kommunikations- og formidlingsstrategi
Tværgående
ISBN pdf: 978-87-501-2319-4
Udgivet: 19. december 2018 kl. 08:00
Antal sider: 11
Kontaktinfo:
Steen Dahl Pedersen
Telefon: 39 17 31 61

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig