Gå til sidens indhold

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 2018

Publikationen gennemgår og dokumenterer de kilder og metoder, der ligger til grund for skatte- og afgiftsmodulet. Læs om begreber, definitioner, kilder og beregningsmetoder.

Skatte- og afgiftsmodulet i Danmarks Statistik er et databehandlingssystem, hvori den generelle nationalregnskabsorienterede skattestatistik produceres og lagres.

Kapitel 1 beskriver modulets indretning samt statistikkens definitoriske grundlag og udformning. Et centralt punkt er afgrænsningen af den statistiske enhed, dvs. den enkelte, selvstændige skat eller afgift i systemet og dens placering i nationalregnskabsstatistikken.

Kapitel 2 gennemgår de enkelte enheder systematisk. Da modulet og statistikken dækker hele skatte- og afgiftsområdet, er der tale om en gennemgang af den samlede beskatning i Danmark.

Kapitel 3 er en skitsering af kildematerialet og en teknisk redegørelse for de beregninger, som kildematerialet undergår i fremstillingen af den generelle skattestatistik.

Kapitel 4 er en gennemgang af kilder og metode til udarbejdelse af de foreløbige årsversioner.

Kapitel 5 gennemgår kilder og metode til udarbejdelse af de foreløbige kvartalsskatter.

Kapitel 6 belyser, hvorledes ikke-indbetalte pålignede skatter indgår i statistikken.

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul henvender sig til statistikkens brugere såvel som andre interesserede.

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul

Kolofon

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2309-5
Udgivet: 6. november 2018 kl. 08:00
Antal sider: 92
Kontaktinfo:
Ida Balle Rohde
Telefon: 39 17 30 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig