Gå til sidens indhold

Befolkningen i kommunerne 1. januar 2001

Befolkningen i kommunerne er en temapublikation, der er udkommet hvert år siden 1970 med meget detaljeret talmateriale om befolkningen i kommunerne.

Bogen beskriver befolkningens udvikling fra 1999-2001. Herunder findes tal for levendefødte, døde, til- og fraflyttede, ind- og udvandrede i den enkelte kommuner i 2000.

Befolkningen er opdelt på de enkelte kommuner pr. 1 januar 2001, og husstandene i kommunerne er fordelt efter husstandsstandens størrelse. Befolkningen er fordelt på køn, alder og ægteskabelige stilling - siden 1995 er publikationen udvidet med en tabel med oplysninger om personer i registreret partnerskab, ophævet registreret partnerskab og længstlevende af to partnere.

Denne udgave af Befolkningen i kommunerne er den sidste, for fremover kan tallene findes gratis i Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk.


Befolkningen i kommunerne

Kolofon

Befolkningen i kommunerne
Borgere
ISBN: 87-501-1178-7
Udgivet: 7. maj 2001 kl. 09:30
Antal sider: 138
Kontaktinfo:
Henning Christiansen
Telefon: 39 17 33 05

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig