Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter 2019

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.

Skattegælden vokser fortsat

Vores skattegæld er vokset hvert år siden 2013, og ved udgangen af 2018 skyldte vi 78,9 mia. kr. i skat. Det er 6,6 mia. kr. mere end året før. Det svarer til, at hver dansker på mindst 15 år skylder lidt over 16.000 kr. i skat.

Personskat udgør hovedindtægten

Over halvdelen af skatteindtægterne kommer fra personlige indkomstskatter, hvoraf kommuneskatten står for den største andel.

Sammensætningen af skatteindtægterne i 2018

Skatter og afgifter 2019

Grundskyld fortsætter med at stige

Grundskylden har i de seneste år været kraftigt stigende. I 2006 beløb den sig til 14,8 mia. kr., mens den i 2019 skønnes at nå op på 27,5 mia. kr. De samlede ejendomsskatter, der udgøres af grundskyld og dækningsafgift, var 29,6 mia. kr. i 2018 mod 28,5 mia. kr. året før.


Skatter og afgifter

Kolofon

Skatter og afgifter
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2340-8
Udgivet: 14. oktober 2019 kl. 08:00
Antal sider: 189
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig