Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter 2018

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.

Vi skylder stadigt mere i skat

Siden 2013 er vores skattegæld vokset år for år, så det i 2017 svarer til, at hver dansker på mindst 15 år skylder 15.000 kr. i skat. I alt skyldte vi staten 72,3 mia. kr. i skat i 2017, og det var 6,4 mia. kr. mere end året før.

Sammensætningen af skatterestancerne i pct. 2017

Restancer_skat

To ud af tre kroner kom fra indkomstskat

Samlet gav skatter og afgifter et provenu på 1.000 mia. kr. i 2017. Det var en stigning på 3,4 pct.  i forhold til året før. Næsten to tredjedele kom fra indkomstskatter, der som statens største indtægtskilde udgjorde 632 mia. kr. i 2017. Det er en stigning på 24 mia. kr. i forhold til året før. En tredjedel af stigningen, 8 mia. kr., kom fra kommuneskatter, mens øgede indtægter fra bundskat bidrog med 6 mia. kr.

Øgede indtægter på selskabsskat trods fald i sats

Selskabsskatterne udgjorde 60,4 mia. kr. i 2016 mod 57,7 mia. kr. året før. Provenuet steg, selv om satsen blev sænket 1,5 procentpoint fra 23,5 til 22,0 pct. Stigningen skyldtes dermed, at grundlaget for skatterne var højere end året før.

Fortsat stigning i grundskyld

I 2017 fortsatte flere års stigning i grundskylden. Den udgjorde 25,3 mia. kr., hvilket er 71 pct. mere end i 2006, hvor den var 14,8 mia. De samlede ejendomsskatter, der udgøres af grundskyld og dækningsafgift, var 28,5 mia kr. i 2017, hvilket er næsten uændret i forhold til året før. Ejendomsskatterne indeholder ikke ejendomsværdiskat, der indgår under indkomstskatter.


Skatter og afgifter

Kolofon

Skatter og afgifter
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2304-0
Udgivet: 12. oktober 2018 kl. 08:00
Antal sider: 189
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig