Gå til sidens indhold

Indvandrere i Danmark 2020

Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark - og deres børn – indgår i samfundet. Den går blandt andet i dybden med indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og kriminalitet.

Indvandrere i Danmark udkommer i år for 14. gang og dækker en lang række forhold i relation til indvandrere og efterkommere i Danmark. I årets publikation er der blandt andet et nyt kapitel 8, der adresserer anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, som blev nedsat af folketinget, til at se på fremtidige opgørelser af personer med indvandrerbaggrund. I kapitlet kan man bl.a. læse, hvor stor en andel af befolkningen, der ville have haft migrantbaggrund efter Nederlandenes migrantdefinition.

Publikationen går også i dybden med emner som, uddannelse, kriminalitet og børn af efterkommere. Her er nogle af hovedpointerne fra publikationen:

  • Antallet af indvandrere med asyl og familiesammenføring som opholdsgrundlag er faldet fra 2015 til 2019. I samme periode er antallet af indvandrere med arbejde som opholdsgrundlag ikke faldet. Læs mere i publikationens kapitel 1.8 hvor opholdsgrundlaget for oprindelseslande også belyses.
  • I kapitel 6 findes kriminalitetsopgørelser, som b.la. omhandler dømte, deres statsborgerskab og ofres herkomst i relation til gerningspersonens herkomst. Læs mere i publikationens kapitel 6.4.
  • Børn af efterkommere gennemlyses i kapitel 7. Opgørelserne sammenligner bl.a. børn af efterkommeres karakter i grundskolen med karakter for indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse.
  • Nogle kommuner har en andel med indvandrere og efterkommere på 30-40 pct., mens andre kommuner har under 10 pct. Læs mere i kapitel 1.5, som belyser hvor indvandrere og efterkommere bor i Danmark.
  • Parfamilier med dansk oprindelse i alderen 60-64 år har cirka 3,6 og 5,5 gange så stor en gennemsnitlig pensionsformue som henholdsvis indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Læs mere om indkomst, ulighed og formue i kapitel 4.

Indvandrere i Danmark

Kolofon

Indvandrere i Danmark
Borgere
ISBN pdf: 978-87-501-2370-5
Udgivet: 16. december 2020 kl. 08:00
Antal sider: 169
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig