Gå til sidens indhold

Befolkningens udvikling 2018

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.

Flere bliver gift

Der blev i 2018 indgået 32.525 ægteskaber. Det er femte år i træk, at antallet af vielser stiger. Antallet af skilsmisser faldt i 2018 til 15.034, hvilket er 231 færre end i 2017.

Aldrende befolkning

Befolkningens gennemsnitsalder er steget fra 38,5 i 1989 til 41,6 i 2018. Sammensætningen af befolkningen går fortsat i retning af færre yngre og flere ældre. I 2018 døde 55.232 personer, hvilket er 3,9 pct. flere end gennemsnittet for de seneste 10 år. Alligevel havde vi et lille fødselsoverskud på 6.244 i 2018, da der blev født 61.476 børn.

Befolkningens aldersfordeling gennem 100 år

Flere udvandrer

Indvandringen til Danmark i 2018 var på 87.329 personer, mens udvandringen var på 68.645 personer, hvilket giver en nettoindvandring på 18.684 personer. Nettoindvandringen er dermed knapt 21 pct. lavere end gennemsnittet for de seneste 10 år, og faldet skyldes især øget udvandring.

Befolkningstilvækst

Befolkningen var 1. januar 2019 på 5.806.081 personer, hvilket er 24.891 personer (inkl. korrektioner) mere end et år tidligere. Nettoindvandringen svarer til 75 pct. af befolkningstilvæksten, mens resten skyldes den naturlige befolkningstilvækst.

Befolkningens udvikling

Kolofon

Befolkningens udvikling
Borgere
ISBN pdf: 978-87-501-2341-5
Udgivet: 23. oktober 2019 kl. 08:00
Antal sider: 116
Kontaktinfo:
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig