Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2017

Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling. I tabeller, grafik og tekster belyser bogen udviklingen inden for områder som arbejdsmarkedet, befolkningen og økonomien, og bogen er derfor meget velegnet til undervisning.

Statistisk Tiårsoversigt 2018 udkommer 16. august med tema om urbanisering. 

Læger og lærere på senere og længere pension

Temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2017 belyser, at personer med forskellig uddannelsesbaggrund går et forskelligt arbejds- og pensionsliv i møde. Personer uddannet som læge og lærer går generelt senere på pension – og i mindre omfang på førtidspension - end en række faglærte grupper såvel som personer uden anden uddannelse end grundskolen. Alligevel kan læger og lærere se frem til et længere otium. De faglærte grupper, som blandt andet omfatter murere og social- og sundhedshjælpere, har både en større dødelighed i løbet af deres arbejdstid og en gennemsnitligt kortere pensionstilværelse. Temaartiklen belyser disse forskelle ud fra en række udvalgte uddannelser for både kvinder og mænd.

Tiårets tendenser

Bogens store udvalg af tabeller og figurer tegner billeder af udviklingen på mange forskellige områder i samfundet gennem de seneste ti år. De viser blandt andet, at:

  • Folkekirkens popularitet er faldet. I 2016 meldte tæt på 25.000 sig ud, og det er næsten tre gange så mange som i 2007. Samtidig kom der 17 pct. færre nye medlemmer til.
  • Efterskoler vinder frem som alternativ til grundskolens ældste klasser. I 2016 gik 28.296 elever i 8.-10. klasse på efterskole, og det er 24 pct. flere end i 2006. Det skal holdes op imod, at der i 2016 kun var 2 pct. flere elever end i 2006 på de ældste klassetrin i alt.
  • For hver 100 kr. vi havde i 2015 lagde vi 28 kr. i sparebøssen inkl. til pension, og det er mere end dobbelt så meget som i 2005, hvor kun 13 kr. gik til opsparing.
  • Flere sikrer sig mod arbejdsløshed i forlængelse af den økonomiske krise. I 2016 var 81 pct. af arbejdsstyrken medlemmer af en A-kasse mod 75 pct. i 2006. Flere kvinder (85 pct.) end mænd (77 pct.) vælger den ekstra sikkerhed.
  • Smart-tv’ets popularitet er fordoblet på bare fire år. I 2017 pryder apparatet 53 pct. af de danske hjem.
  • Samlet sælger danske butikker økologiske fødevarer for næsten tre gange mere end for ti år siden. Fx er detailomsætningen af frugt mere end femdoblet og grøntsager mere end firedoblet siden 2006.

Ti års økonomisk-politisk overblik

I Statistisk Tiårsoversigt er en omfattende kalender, hvor du finder de vigtigste begivenheder inden for politik og økonomi fra 2007 og frem. Her kan du bl.a. læse, at det snart er ti år siden den store finanskrise ramte USA og resten af verden i efteråret 2008. Det var også i foråret 2008, en større strejke inden for det offentlige ramte bl.a. ældre- og børnepleje samt sundhedsområdet. Endvidere findes en begrebs- og ordforklaring, som gør bogen meget velegnet til undervisning.

Gratis gamle tiårsoversigter tilbage til 1964

Du kan kigge tilbage i tiden og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Det kan du med de gamle udgaver af Statistisk Tiårsoversigt.

 


Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2276-0
Udgivet: 17. august 2017 kl. 09:00
Antal sider: 224
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig