Gå til sidens indhold

Privat forbrug og boliginvesteringer i ADAM

Danmarks Statistiks økonomiske model

Indhold:

1. Indledning:
1.1. Modelversioner
1.2. Oversigt over rapporten

2. Smult vande og høj sø:
2.1. Det private forbrug i september 1979 generationen
2.2. Diskussion og nye oplæg

3. Forbrugssystemets struktur

4. Relationerne for samlet privat forbrug og køb af køretøjer:
4.1. Fejlkorrektionsmodellen
4.2. Relationen for samlet privat forbrug i ADAM, december 1982, marts 1984 og oktober 1984
4.3. Relationen for samlet privat forbrug i ADAM, april 1986
4.4. Relationen for samlet privat forbrug i ADAM, maj 1987
4.5. Relationen for privat forbrug af køretøjer (bilkøb)

4.A. Appendiks. Komponenter i disponibel indkomst
4.B. Appendiks. Sammenligning af de to indkomstudtryk Yd5 og Yd6
4.C. Appendiks. Den marginale skattesats
4.D. Appendiks. Beholdninger af og ydelser fra varige goder
4.E. Appendiks. Data for nominel rente og restløbetid for obligationer
4.F. Appendiks. Finansielle formuedata
4.G. Appendiks. Estimationsresultat for relationen for samlet forbrug i ADAM, maj 1987

5. Allokering af samlet privat forbrug på komponenter:
5.1. Neoklassisk forbrugsteori
5.2. Additive nyttefunktioner
5.3. Det statistiske lineære udgiftssystem
5.4. Det dynamiske lineære udgiftssystem
5.5. Ekstra forklarende variabler i DLU
5.6. DLU på estimerbar form
5.7. Estimationsmetode
5.8. Det dynamiske lineære udgiftssystem i ADAM

6. Boligefterspørgsel og boliginvesteringer:
6.1. Boligefterspørgsel og boligprisrelation
6.2. Boliginvesteringsrelation
6.3. Den samlede boligmodel
6.4. Sammenhængen mellem boligmodel og forbrugssystem
6.A. Appendiks. Data

7. Historisk simulation og multiplikatorer:
7.1. Forbrugs- og boligmodel og historisk simulation 1974-86
7.2. Multiplikatorer

Databilag.

Rapport fra modelgruppen
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 24

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Privat forbrug og boliginvesteringer i ADAM

Kolofon

Privat forbrug og boliginvesteringer i ADAM
Økonomi
Udgivet: 31. december 1988 kl. 09:30
Antal sider: 191
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig