Gå til sidens indhold

ADAM : En oversigt maj 1987

Danmarks Statistiks økonomiske model

Indhold:
1. Indledning
2. Modelstruktur i hovedtræk
3. Privatforbrug
4. Fastebruttoinvesteringer
5. Lagerinvesteringer
6. Eksport
7. Produktion og import
8. Offentlig sektor
9. Beskæftigelse
10. Gennemsnitlig arbejdstid
11. Priser på erhvervenes produktionsværdier
12. Priser på efterspørgselskomponenter
13. Reguleringspristal
14. Løn
15. Indkomstoverførsler
16. Direkte skatter
17. Indirekte skatter
18. Betalingsbalance
19. Offentlige og private sektorbalance
20. Erhvervsfordelt bruttofaktorindkomst
21. Finansiel sektor
22. Multiplikatoranalyser
23. Databanker

Rapport fra modelgruppen
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 23

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM : En oversigt

Kolofon

ADAM : En oversigt
Økonomi
Udgivet: 31. december 1988 kl. 09:30
Antal sider: 187
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig