Gå til sidens indhold

Fertiliteten efter kvinnans ålder och paritet hos danska kvinnor födda sedan 1945

Publikationen er på svensk med forord på dansk

Indhold:
1. Inledning

2. Tillgänglig statistik över födda barn efter ordningsnummer

3. Centralkvotienter och incidenskvotienter efter ålder och paritet:
3.1 Statistikproblem vid beräkning af centralkvotienter
3.2 Incidenskvotienter för perioddata
3.3 Incidenskvotienter för kohortdata

4. Resultat erhållna utifrån incidenskvotienter:
4.1 Incidenskvotienter för förstfödda barn
4.2 Kumulerade incidenskvotienter för förstfödda barn
4.3 Kumulerade incidenskvotienter för andrafödda barn
4.4 Sambandet mellan kvotienterna för først- och andrafödda barn
4.5 Kumulerade incidenskvotienter för tredjefödda barn
4.6 Barnantalsfördelningen

5. Indirekt beräknade centralkvotienter efter ålder och paritet:
5.1 Inledning
5.2 Förstfödda barn per 1000 barnlösa kvinnor
5.3 Andrafödda barn per 1000 ettbarnskvinnor

Bilaga 1. Korrigering av statistiken för år 1968
Bilaga 2. Approximationer för åren 1960-1967
Bilaga 3. Framgångssättet vid indirekt beräkning av centralkvotienter
Bilaga 4. Tabeller.

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr 8

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Fertiliteten efter kvinnans ålder och paritet hos danska kvinnor födda sedan 1945

Kolofon

Fertiliteten efter kvinnans ålder och paritet hos danska kvinnor födda sedan 1945
Borgere
Udgivet: 31. december 1979 kl. 09:30
Antal sider: 49
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig