Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2016

Statistisk Tiårsoversigt 2017 udkommer 17. august med temaet Arbejdsliv, pension og dødelighed.

Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling. I tabeller, grafik og tekster belyser bogen udviklingen inden for områder som arbejdsmarkedet, befolkningen og økonomien, og bogen er derfor meget velegnet til undervisning.

Tema: Stigende forskelle i levevilkår
Temaartiklen i 2016 viser, at der er stigende forskelle i danskernes levevilkår på tværs af Danmarkskortet. Det gælder indkomster, beskæftigelse og uddannelse, men middellevetiden er også skævt fordelt. En gennemsnitsfamilie i Rudersdal har 405.000 kr. til rådighed, og det er det dobbelte af en tilsvarende familie på Lolland. Rudersdal-borgeren lever i gennemsnit 82,4 år, mens en lollik kun bliver 76,9 år. Forskellene gælder ikke kun mellem, men også inden for regioner, hvor der fx er 1,7 års forskel i levetid mellem indbyggere i nabokommunerne Nord- og Syddjurs.

I de dele af landet, hvor indkomsten er lav, er der samtidig færre arbejds- og uddannelsespladser end i de dele af landet, hvor indkomsten er høj. Der er kommet 50 pct. flere studerende på de videregående uddannelser på ti år, men de nye studerende har hovedsageligt bosat sig i de to største byer, København og Aarhus. Det er også her, at de med eksamensbeviset i hånden kan finde job i brancher som vidensservice og undervisning, der er i vækst. På den anden side har antallet af industrijob, som ofte er placeret i områder med lav indkomst, været i tilbagegang de seneste ti år.

Tiårets tendenser – i tekst og grafik
Bogens store udvalg af tabeller og figurer tegner billeder af mange forskellige sider af tilværelsen gennem de seneste ti år. Se snapshots af udviklingen i infografik, som frit kan genbruges med angivelse af kilde, og læs flere tendenser her:

  • Der er kommet 22 pct. flere personbiler på gaden siden 2006, så der nu er 2,4 mio.
  • Folkeskolernes andel af de ældste elever i 8.-10. klasse er faldet fra 69 pct. til 63 pct. på ti år, mens andelen i friskoler og private grundskolerer steget fra 13 pct. til 16 pct. i 2015.
  • Selv om biograferne viste 25 pct. færre film i 2015 end ti år før, solgte de 13 pct. flere billetter. Særligt europæiske og amerikanske film solgte mere.
  • Flere børn vokser op i en lejlighed. Siden 2006 er andelen af børn i parcelhus faldet fra 65 pct. til 62 pct., mens andelen i etagebolig er steget fra 22 pct. til 25 pct.
  • I hver fjerde børnefamilie er mor eller far eneste voksne. Det gælder 24 pct. af børnefamilierne mod 21 pct. i 2006.
  • I 34.800 familier bor en enlig far sammen med sine børn, og det er 38 pct. flere end i 2006. Med 151.800 enlige mødre er der dog stadig mere end fire gange så mange enlige mødre som enlige fædre.


Ti års økonomisk-politisk overblik

I Statistisk Tiårsoversigt er en omfattende kalender, hvor du finder de vigtigste begivenheder inden for politik og økonomi fra 2006 og frem. Her kan du bl.a. læse, at det er ti år siden Jyllands-Postens Muhammedtegninger ryddede forsiderne, og at det var i foråret 2008, en større strejke inden for det offentlige ramte bl.a. ældre- og børnepleje samt sundhedsområdet. Endvidere findes en begrebs- og ordforklaring, som gør bogen meget velegnet til undervisning.

Gratis gamle tiårsoversigter tilbage til 1964
Du kan kigge tilbage i tiden og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Det kan du med de gamle udgaver af Statistisk Tiårsoversigt.


Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2223-4
Udgivet: 18. august 2016 kl. 09:00
Antal sider: 224
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig