Gå til sidens indhold

Nationalregnskabsstatistik 1947-1960

Indhold:

Kapitel I. Definitioner og begreber.

Kapitel II. Hovedtal for 1938 og 1947-1960.

Kapitel III. Bruttofaktorindkomsten m.v. i de enkelte erhverv.

Kapitel IV. Betalingsbalancen over for udlandet.

Kapitel V. Det private konsum.

Kapitel VI. Investeringerne.

Kapitel VII. Nærmere beskrivelse af tilgang og anvendelse af varer og tjenester 1953-1959.

Kapitel VIII. Nationalregnskabet:
A. Indledning;
B. Nationalregnskabets formelle indhold;
C. Nationalregnskabet 1953-1960;
D. Specifikation af visse af nationalregnskabets poster.

Tabelfortegnelse.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 7


Se også årspublikationsserien Nationalregnskabsstatistik,
der udkom første gang i 1983.

Se evt. også de tre tidligere udgivelser i serien Statistiske Meddelelser,
som nævnes i denne publikations forord.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 


Nationalregnskabsstatistik

Kolofon

Nationalregnskabsstatistik
Økonomi
ISBN: 87-501-0146-3
Udgivet: 30. juni 1962 kl. 09:00
Antal sider: 117
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig