Gå til sidens indhold

Offentlig produktion og produktivitet 2008-2014

Publikationen beskriver, hvordan mængden af produktionen i offentlig forvaltning og service opgøres i det danske nationalregnskab. Ydermere beskrives, hvordan dette danner grundlag for beregning af produktiviteten i det offentlige.

Væksten i produktionen af offentlige individuelle tjenester er beregnet ved hjælp af en bred vifte af mængdeindikatorer (output-metoden). Nogle af disse er det antal behandlinger, der udføres af sundhedsmyndighederne, antallet af studerende i forskellige uddannelsesinstitutioner, antallet af børn i børnehaver, antallet af ældre i dagcentre og plejehjem for ældre.

Output-metoden blev indført i det danske nationalregnskab i forbindelse med hovedrevisionen 2014, hvor nationalregnskabet overgik til ESA2010, som blev offentliggjort i september 2014, og anvendes for årene 2008 og frem.

Væksten i offentlige kollektive tjenesteydelser, fx i den offentlige administration og i politiet, beregnes stadig via input-metoden.

Indførelsen af output-metoden i nationalregnskabet er det første skridt i retning af at beregne produktiviteten i de dele af den offentlige forvaltning, hvor dette kan lade sig gøre, resultaterne af den nye metode præsenteres i denne publikation.

Publikationen findes også i en engelsk udgave.

Offentlig produktion og produktivitet

Kolofon

Offentlig produktion og produktivitet
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2217-3
Udgivet: 7. marts 2016 kl. 09:00
Antal sider: 54
Kontaktinfo:
Lars Gustafsson
Telefon: 39 17 34 87

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig