Gå til sidens indhold

Befolkningens udvikling 2016

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.

Flere vælger at blive gift

I 2016 steg antallet af vielser for tredje år i træk. I alt valgte 30.767 par at blive viet, hvilket er 1.914 flere end året før. Hvert tredje par (34 pct.) blev viet i en kirke. I 1997 gjaldt det samme for lidt over halvdelen af parrene.

Gennemsnitalderen er steget

De seneste 30 år er gennemsnitsalderen steget med 3,1 år, så befolkningen nu i gennemsnit er 41,3 år, mens den i 1987 var 38,2 år. Befolkningen er i øvrigt vokset med 12 pct. i samme periode.

Derudover viser publikationen blandt andet, at:

  • 13 pct. af befolkningen flyttede i 2016. Unge i 20’erne flyttede mest efterfulgt af personer i 30’erne.
  • Indvandringen i 2016 var 94.365 personer, og lå 16.482 højere i 2016 end gennemsnittet for de seneste ti år. De fleste indvandrede fra USA, Rumænien, Tyskland, Polen og Storbritannien.
  • Antallet af husstande er vokset 20 pct. siden 1987 og altså mere end befolkningen. Husstandene er dermed blevet mindre, og består nu af 2,15 personer i gennemsnit mod 2,31 i 1987.

 


Befolkningens udvikling

Kolofon

Befolkningens udvikling
Borgere
ISBN pdf: 978-87-501-2281-4
Udgivet: 23. oktober 2017 kl. 09:00
Antal sider: 116
Kontaktinfo:
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig