Gå til sidens indhold

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1850-1854

 

Tabeller over Vielser, Födsler, Dödsfald og Dödfödsler i Kongeriget Danmark for Aarene 1850-1854, i Hertugdömmet Slesvig for Aarene 1845-1854 og i Hertugdömmet Holsteen for Aarene 1845-1854

Indhold:

Indledning:
Vielser 1845-1854
Fødsler 1845-1854.

I. Tabeller over Vielser, Födsler, Dödsfald og Dödfödsler i Kongeriget Danmark for årene 1850-1854.
II.Tabeller over Vielser, Födsler, Dödsfald og Dödfödsler i Hertugdömmet Slesvig for årene 1845-1854.
III. Tabeller over Vielser, Födsler, Dödsfald og Dödfödsler i Hertugdömmet Holsteen for årene 1845-1854.

Indledningen omtaler kun vielser og fødsler.

Indledning til dødsfald er udgivet særskilt i 1863 i
"En Fremstilling af nogle Dödeligheden vedrörende Forhold i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig og Hertugdömmet Holsteen i årene 1846-1854" - udarbejdet af H. W. Meyer.

Udgivet i Statistisk Tabelværk, Bd. 17, Ny Rk.


Ældre tabeller over vielser, fødsler og dødsfald er udgivet sammen med folketællingerne for følgende perioder:
1845-1849
1840-1844
1834-1839
1801-1833

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1858 kl. 09:30
Antal sider: 655
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig