Gå til sidens indhold

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1885-1889

 

Vielser, Fødsler og Dødsfald i Aarene 1885-1889

Indhold:

Indledning:
Vielserne, Fødslerne, Dødsfaldene, Færøerne.

Første Afdeling:
I. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1885-89 efter deres Fordeling i de enkelte Kjøbstæder og Landdistrikter.
II. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1885-89 efter deres Fordeling i Overøvrighedskredsene.
III. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1885-89 efter deres Fordeling på Aldersklasser og ægteskabelig Stilling samt på Aarets enkelte Maaneder.

Tillæg: Oversigt over Antallet af de i hvert af Aarene 1885 til 1889 Viede, Fødte og Døde, fremstillet særskilt for de enkelte Dele af Landet.

Anden Afdeling:
Oversigter over Antallet af de i Femaaret 1885 til 1889 Viede, Fødte og Døde i Færø Amt.

Indholdsfortegnelse og tabeloverskrifter på dansk og fransk.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Nr. 7, Rk. 4, Litra A

 

Publikationen udkommer fra og med 1890 under titlen
Ægteskaber, Fødte og Døde.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1893 kl. 09:30
Antal sider: 332
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig