Gå til sidens indhold

Dødsårsagerne 1885-1889

 

Dødsaarsagerne i Staden Kjøbenhavn, Frederiksberg og Provins- Kjøbstæderne med de 5 saakaldte Handelspladser
i Aarene 1885-89 incl.

Indledningen beskriver i sammenhængende tekst og tabeller dødsårsagerne fordelt på alder og køn, herunder kighoste, difteritis, kolera, tyfus, barselfeber, syfilis, lungesvindsot, tuberkulose, drankersygdomme, engelsk syge, lungebetændelse, meningitis med flere.
 
Tabellerne angiver for hvert af årene 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 dødsårsagerne i København, Frederiksberg, provinskøbstæderne på Øerne og i Jylland samt handelspladserne.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Nr. 6, Rk. 4, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Dødsårsagerne

Kolofon

Dødsårsagerne
Borgere
Udgivet: 31. december 1890 kl. 09:30
Antal sider: 169
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig