Gå til sidens indhold

Folketingsvalg (historiske) 1876 + 1879

2 publikationer


Folkethingsvalgene
i Aarene 1876 og 1879

Hæftet indeholder en oversigt over resultaterne af folketingsvalgene i Danmark i 1876 og 1879. Der er en oversigt over antallet af vælgere og antallet af afgivne stemmer fordelt på de forskellige kandidater, efter amt og valgkreds.

Der er også et tillæg om omvalg og suppleringsvalg i 1875, 1876, 1877, 1878, 1879 med en oversigt over antallet af vælgere og antallet af afgivne stemmer fordelt på de forskellige kandidater, efter amt og valgkreds.

Derudover er der en oversigt over antallet af vælgere, og antallet af afgivne stemmer på de forskellige kandidater ved folketingsvalget på Færøerne i 1876.

Udgivet i Statistiske Meddelelser. Rk. 3, Bd. 3, Hft. 4, S. 80-214

 

Valgberettigede til Folkethinget i Aaret 1879-80
fordelt efter Livsstilling
 
Hæftet indeholder en oversigt over antallet af valgberettigede til folketingsvalg i hver valgkreds, fordelt på amter, købstæder og landdistrikter, og dernæst fordelt efter de valgberettigedes erhverv, for årene 1879 og 1880.
 
Erhvervene er: Embedsmænd, lærer, læger, videnskabsmænd osv.; Underordnede bestillingsmænd; Jordbrugere (ejere, fæstere og forpagtere) med ejendom efter størrelse i tdr. hartkorn; Industridrivende; Handlende osv.; Søfarende, fiskere; Pensionister og aftægtsfolk; Kapitalister eller de, som lever af deres midler; Ubestemt livsstilling.
 
Udgivet i Statistiske Meddelelser. Rk. 3, Bd. 3, Hft. 3, S. 33-77

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Borgere
Udgivet: 31. december 1880 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig