Gå til sidens indhold

Folketingsvalg (historiske) 1943

 

Rigsdagsvalgene i marts og april 1943

Hæftet indeholder en oversigt over resultaterne af folketingsvalget og valgmandsvalget afholdt den 23. marts 1943 og landstingsvalget den 6. april. Om folketingsvalget er der bl.a. en oversigt over antallet af vælgere og antallet af afgivne stemmer fordelt på de enkelte partier efter amtskreds, opstillingskreds og kommune. Dernæst er der en opgørelse af folketingsmandaternes fordeling på partierne og på amts- og storkredse. Derefter følger en beregning af kreds- og amtsmandater og en beregning af tillægsmandater og deres fordeling på partier og områder. Der findes en fortegnelse over de opstillede kandidater ved navn, stilling og bopæl, hvilken kreds de er opstillet i og deres stemmetal. Dernæst følger en opgørelse af kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse.
 
For valgmandsvalget er der tabel over antal vælgere og stemmetal fordelt på partierne efter amt og valgmandskredse. For landstingsvalget findes oplysninger om de valgte ved navn, stilling og parti efter kreds. Til sidst er der et alfabetisk navneregister over alle kandidater ved valgene.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, Rk. 4, Bd. 120, Hft. 1

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Borgere
Udgivet: 31. december 1943 kl. 09:30
Antal sider: 204
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig