Gå til sidens indhold

Folketingsvalg (historiske) 1953

 

2 publikationer

 

Folketingsvalget den 22. september 1953

Hæftet indeholder en oversigt over resultaterne af folketingsvalget den 22. september 1953 og valgene på Færøerne den 8. oktober og i Grønland den 25. august 1953.

I tabelafdelingen findes tabel over vælgertal og afgivne stemmer på de enkelte partier fordelt på kommuner, opstillingskredse samt stor- og amtskredse. Derefter følger en opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på partier og på stor- og amtskredse. Endvidere findes en opgørelse over kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og en fortegnelse over de opstillede kandidater ved navn, stilling og bopæl, deres kreds og stemmetal. Til sidst er der et alfabetisk navneregister over alle kandidater ved valget i Danmark.

183 sider.


Udgivet i Statistiske Meddelelser, Rk. 4, Bd. 155, Hft. 1

 

Rigsdagsvalgene og folkeafstemningerne i april og maj 1953

Hæftet indeholder en oversigt over resultaterne af folketingsvalget, valgmands- og landstingsvalget den 21. april 1953, folketingsvalget på Færøerne den 7. maj 1953 og folkeafstemningerne om grundloven og valgretsloven den 28. maj 1953. For folketingsvalget er der bl.a. en oversigt over antallet af vælgere og antallet af afgivne stemmer fordelt på de enkelte partier efter kommune, opstillingskredse samt stor- og amtskredse. Der er en opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på partier og stor- og amtskredse og en oversigt over kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse.
 
For valgmandsvalget er der tabel over antal vælgere og stemmetal fordelt på partierne efter amt og valgmandskredse. For landstingsvalget findes oplysninger om de valgte ved navn, stilling og parti efter kreds.
 
Folkeafstemningerne opgøres i tabel over gyldige stemmer Ja eller Nej til ændring om grundlovens § 94 om nedlæggelse af Landstinget, ændring af tronfølgeloven og nedsætning af kravet om 45% tilslutning ved folkeafstemninger til 40%. Ved afstemningen om valgretsalderen ses gyldige stemmer For 23 år eller For 21 år.

196 sider.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser, Rk. 4, Bd. 154, Hft. 1

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Borgere
Udgivet: 31. december 1953 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig