Gå til sidens indhold

Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-87

Indhold:

Kapitel 1. Indledning.

Kapitel 2. Måling af produktivitet:
 
2.1. Simple arbejdsproduktiviteter.
2.2. Måling af den reale værditilvækst.
2.3 Arbejds- og kapitalproduktiviteter.
2.4. Totalfaktorproduktivitet.
2.5. Systemberegnet produktivitet.
2.6. Aggregering af primære input.

Kapitel 3. Konstruktion af arbejdstimematricer:
 
3.1. Metoden i hovedtræk.
3.2. Arbejdstimedata for industri, landbrug og gartneri.
3.3  Deltidsfrekvenser.
3.4. Konvertering af antal beskæftigede personer til fuldtidsbeskæftigede.
3.5. Overgang fra antal fuldtidsbeskæftigede til antal arbejdstimer.
3.6. Fremskrivning af beskæftigelse og løn for foreløbige år.

Kapitel 4. Kapitalapparat:
 
4.1. Indledning.
4.2. Levetidsantagelser.
4.3. Erhvervsfordelte investering for foreløbige år.
 
Kapitel 5. Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-87:

5.1. Betydningen af valg af indeksformel for resultaterne.
5.2. Nogle hovedtræk af produktivitetsudviklingen og sammenligning med andre lande.
5.3. Oversigt over tabeller.
 
Referencer. Tabeller.


Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 25

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


 


Produktivitetsudviklingen i Danmark

Kolofon

Produktivitetsudviklingen i Danmark
Økonomi
Udgivet: 31. december 1989 kl. 09:00
Antal sider: 110
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig