Gå til sidens indhold

Folketælling 1787

Titel:
Tabeller over Folkemængden i Kongeriget Danmark inddelt efter Kiøn, Alder, gift, ugift eller Enke-Stand og Næringsveje efter Optælningen den 1ste Jul: 1787

Bogen indeholder tabeller med folkemængden opdelt på mænd og kvinder efter alder og civilstand, gift, ugift eller enkestand. Samtidig er der angivet erhverv: Gejstlige, officerer, matroser, embedsmænd, købmænd, håndværkere, jordegodsejere, gårdmænd, husmænd, skippere, fiskere, søfarende, kunstnere, fabrikanter, rentierer, pensionister, daglejere, tjenestefolk, inderster og fattige.

Der er geografiske opdelinger på samtlige købstæder (samlede tal), og "på landet" (samlede tal). Desuden er der tabeller med tal på de enkelte amter opdelt på hele amtet og "på landet" i amterne. Der er også tal for nogle stifter og for nogle større geografiske områder, fx. Sjælland og Fyn. Endelig er der separattabeller for København by.
 
Bogen er i foliant-format og er en fotografisk kopi af originalmanuskriptet.

Ukendt udgivelsesår (1790?)


 


Folketælling

Hent som pdf

Folkemængden 1787

Kolofon

Folketælling
Borgere
Udgivet: 31. december 1800 kl. 09:30
Antal sider: 62
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig