Gå til sidens indhold

Regionale fertilitetsforskelle 1981-1985

Denne undersøgelse er en ajourføring af tilsvarende undersøgelse fra 1977.

Indhold:
1.0 Indledning

2.0 Problemstilling

3.0 Anvendte fertilitetsmål:
3.1 Fertilitetsudviklingen i amtskommunerne

4.0 De oprindelige grupperingskriterier:
4.1 Geografisk nærhed
4.2 Bymæssighed
4.3 Pct.vis andel af befolkningen beskæftiget ved landbrug og fiskeri
4.4 Befolkningstilvækst 1970-75

5.0 Områdeinddelingen

6.0 Ændringer i grupperingskriterierne:
6.1 Civilstandsfordelingen
6.2 Erhvervsstrukturen

7.0 Hvordan skal kriterierne anvendes

8.0 Gennemgang af de 91 områder:
8.1 Store kommuner
8.2 Små kommuner

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 22

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Regionale fertilitetsforskelle

Kolofon

Regionale fertilitetsforskelle
Borgere
Udgivet: 31. december 1988 kl. 09:30
Antal sider: 44
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig