Gå til sidens indhold

Landsprognoser og regionale fremskrivninger 1980-2010 / 1980-2000

Landsprognoser 1980-2010 og regionale fremskrivninger 1980-2000

Titel og forord på dansk, resten af publikationen er på svensk

Indhold:

1. Inledning och sammanfattning av resultaten

A. Landsprognoser 1980-2010.
 
2. Fertilitet:
2.1 Utvecklingen hittills
2.2 Fertilitetsförutsättningar i prognosens huvudalternativ
 
3. Dödlighet:
3.1 Utvecklingen hittills
3.2 Dödlighetsförutsättningar i prognosen
 
4. Utrikes omflyttning:
4.1 Inledning
4.2 Flyttningar under åren 1933-68
4.3 Flyttningar under åren 1971-79. Migrationsförutsättningar i prognosens huvudalternativ
 
5. Prognosresultat. Hela landets befolkning, 1980-2010:
5.1 Inledning
5.2 Den totala folkmängdens storlek
5.3 Befolkningen efter ålder
 
6. Befolkningsudvecklingen 2010-2025
 
7. Alternativa prognoser:
7.1 Variationer i fertilitetsantagandet
7.2 Variationer i migrationsantagandet
B. Regionala framskrivningar 1980-2000

8. Inledning
 
9. Regional fertilitet:
9.1 Utvecklingen hittills
9.2 Fertilitetsförutsättningar i den regionala framskrivningen

10. Regional dödlighet:
10.1 Utvecklingen hittills
10.2 Dödlighetsförutsättningar i den regionala framskrivningen
10.3 De regionala dödlighetsförutsättningarnas betydelse för framskrivningsresultaten
 
11. Vandringar:
11.1 Utvecklingen hittills
11.2 Vandringsförutsättningar i den regionala framskrivningen
 
12. Framskrivningsresultat. Huvudstadsregionen och amtskommunerna 1980-2000
 
Bilagstabeller

Diagramförteckning

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser/ Nr. 38

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 


Landsprognoser og regionale fremskrivninger

Kolofon

Landsprognoser og regionale fremskrivninger
Borgere
Udgivet: 31. december 1981 kl. 09:00
Antal sider: 148
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig