Gå til sidens indhold

Indvandrere og deres efterkommere i Danmark

Indhold:

Tekstafsnit:
1. Indledning
2. Definitioner i flygtningestatistikudvalgets betænkning
3. Udlændingestatistikken
4. Tilnærmede definitioner af indvandrere og efterkommere
5. Datagrundlag
6. Ændringer i data over tid
7. Dansk, indvandrer eller efterkommer
8. Ukendte forældre
9. Oprindelsesland
10. Hændelsesoplysninger
11. Hovedresultater
12. Indvandrere
13. Efterkommere

Tabelafsnit:
1. Befolkningen fordelt efter statsborgerskab og fødeland samt tilsvarende forældreoplysninger 1. januar 1980, 1985 og 1991
2. Indvandrere fordelt efter køn, alder og civilstand. 1. januar 1991
3. Efterkommere fordelt efter køn, alder og civilstand. 1. januar 1991
4. Indvandrere fordelt efter oprindelsesland, alder og køn 1. januar 1991
5. Efterkommere fordelt efter oprindelsesland, alder og køn 1. januar 1991
6. Indvandrere fordelt efter oprindelsesland og køn 1. januar 1980-1991
7. Efterkommere fordelt efter oprindelsesland og køn 1. jan. 1980 ¿ 1991
8. Udenlandske statsborgere, personer født i udlandet, indvandrere og efterkommere fordelt efter land 1. januar 1991
9. Udenlandske statsborgere, personer født i udlandet, indvandrere og efterkommere i kommunerne 1. januar 1991
10. Indvandrere fordelt efter oprindelseslandegruppe og bopælskommune 1. januar 1991
11. Efterkommere fordelt efter oprindelseslandegruppe og bopælskommune 1. januar 1991
12. Til- og afgang af indvandrere efter hændelsestype og oprindelseslandegruppe 1. januar 1981-1990
13. Til- og afgang af efterkommere efter hændelsestype og oprindelseslandegruppe . januar 1981-1990
14. Antal levendefødte af indvandrermødre fordelt efter oprindelsesland
15. Antal levendefødte af efterkommermødre fordelt efter oprindelsesland

Bilag.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser/ Nr. 43

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Indvandrere og deres efterkommere i Danmark

Kolofon

Indvandrere og deres efterkommere i Danmark
Borgere
Udgivet: 31. december 1991 kl. 09:30
Antal sider: 67
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig