Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2015

Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling. I tabeller, grafik og tekster belyser bogen udviklingen inden for områder som arbejdsmarkedet, befolkningen og økonomien, og bogen er derfor meget velegnet til undervisning.

Statistisk Tiårsoversigt 2016 udkommer 18. august med temaartiklen: Danmark - et lille land med stigende forskelle

Temaartiklen i 2015 belyser indkomster, forbrug og fordeling siden årtusindeskiftet med afsæt i betydningen af den økonomiske krise. Artiklen viser blandt andet, at den økonomiske krise generelt fik danskerne til at forbruge mindre, spare mere op og betale mere af på gælden, og at særligt familier med forholdsvis høje indkomster har holdt fast i de forsigtige forbrugsvaner.

Opsparingen er siden 2006 blevet nærmest tredoblet blandt højindkomstgrupperne til 27 pct. i 2012, mens den kun udgjorde lidt over 5 pct. i den anden ende af indkomstskalaen. Læs mere om temaartiklens pointer om indkomstudviklingen blandt forskellige grupper siden år 2000 i netmagasinet Bag tallene

Tiårets tendenser – i tekst og grafik

Bogens store udvalg af tabeller og figurer tegner billeder af mange forskellige sider af tilværelsen gennem de seneste ti år. Se snapshots af udviklingen i

infografik og læs flere tendenser her:

  • For ti år siden havde hver anden 60-74-årige adgang til internettet hjemmefra. I dag er det ni ud af ti.
  • Mens stort set alle danskere har mindst en mobiltelefon, har kun 39 pct. af familierne beholdt fastnettelefonen, og det er halvt så mange som i 2007.
  • Der kom mere trængsel i de danske lufthavne. 38 pct. flere passagerer rejste udenlands i 2014 end i 2004.
  • Næsten 4.800 ældre boede på plejehjem i 2014, og det er 77 pct. færre end i 2004. Samlet bor 17 pct. flere dog i pleje- og ældreboliger.
  • Færre får uønsket besøg af indbrudstyve. Der blev anmeldt lige under 70.000 indbrud i 2014, og det er 23 pct. færre end ti år før.

Ti års økonomisk-politisk overblik

I Statistisk Tiårsoversigt er en omfattende kalender, hvor du finder de vigtigste begivenheder inden for politik og økonomi fra 2005 og frem. Endvidere findes en begrebs- og ordforklaring, som gør bogen meget velegnet til undervisning.

Gratis gamle tiårsoversigter tilbage til 1964

Du kan kigge tilbage i tiden og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Det kan du med de gamle udgaver af Statistisk Tiårsoversigt.

Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2182-4
Udgivet: 18. august 2015 kl. 09:00
Antal sider: 224
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig