Gå til sidens indhold

Folketælling 1890

3 publikationer


Tabellariske Oversigter over Folkemængdens Fordeling
efter Alder, Kjøn, ægteskabelig Stilling, Troessamfund og Næringsveje m. m. samt Arealet og Antallet af Gaarde og Huse i Kongeriget Danmark den 1ste Februar 1890

Tabelværket angiver folkemængdens fordeling efter alder, køn og ægteskabelig stilling. Viser også fordeling inden for de enkelte trossamfund samt fordeling efter næringsveje og stillinger. Desuden opgørelse over arealet og antallet af gårde og huse i overøvrighedskredsene (herredsvis) og i landsdelene.

Udgivet i 1893 (Statistisk Tabelværk, Rk.4. Litra A ; Nr. 8, b)

 

Hovedresultaterne af Folketællingen i Kongeriget Danmark
den 1ste Februar 1890 : med tilhørende Befolkningskaart

Behandler i tekst og tabeller befolkningens størrelse og tilvækst, antallet af steder, gårde og huse samt befolkningstætheden og fordelingen mellem by- og landbefolning. Desuden fordeling på køn, alder, ægteskabelige stilling, fødesteder, religion, næringsvej og stiling. Abnorme behandles for sig.

Publikationen indledes med en udførlig redegørelse for fremgangsmåden ved folketællingerne i perioden 1769-1890.

Tillæg: Kongeriget Danmarks Befolkningskaart for 1890.

Udgivet i 1994 (Statistisk Tabelværk, Rk.4. Litra A ; Nr. 8, a)

 

Foreløbig Opgjørelse af Hovedresultaterne af Folketællingen i Danmark den 1ste Februar 1890

Udgivet i 1890

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketælling

Kolofon

Folketælling
Borgere
Udgivet: 31. december 1894 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig