Gå til sidens indhold

Regionale dødelighedsforskelle i Danmark 1971-79

Innehåll:

Diagramförteckning
Tabellförteckning
Förteckning över tabellbilaga

1. Sammanfatning
 
2. Inledning:
2.1 Bakgrund och syfte 
2.2 Tidigare utarbetade dödlighetsstudier vid Danmarks Statistik.

3. Undersökningens grundmaterial:
3.1 Dödsfallsstatistikregistren 
3.2 Dödsorsaksgrupperingen  3.3 Dödsorsaksstatistikens pålitlighed.

4. Beräkningsmetoder och begränsningar i tolkningsmöjligheterna av resultatet:
4.1 Beräkningsmetoder 
4.2 Begränsningar i tolkningsmöjligheterna av resultatet.
 
5. Dödligheten i amtskommunerna:
5.1 Inledning 
5.2 Totala dödligheten - översikt 
5.3 Totala dögligheten samt dödligheten efter dödsorsaker i fem åldersintervaller 
5.4 Dödligheten i Københavns och Frederiksberg kommuner.
 
6. Dödligheten i kommungrupper efter urbaniseringsgrad:
6.1 Inledning 
6.2 Dödligheten i bykommuner og "andra" kommuner inom varje amtskommun  geokode 2 
6.3 Dödligheten i bykommuner och "andra" kommuner  en jämförelse mellan amtskommunerna 
6.4 Civilståndsfördelingens betydelse 
6.5 Dödligheten i bykommuner och "andra" kommuner efter storlek; geokode 1.

Bilaga 1.
Bilaga 2.
Tabellbilaga.

Publikationen er på svensk
Titelblad og forord på dansk

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 39

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Regionale dødelighedsforskelle i Danmark

Kolofon

Regionale dødelighedsforskelle i Danmark
Borgere
Udgivet: 15. september 1983 kl. 09:00
Antal sider: 136
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig