Gå til sidens indhold

Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901-60

Bogen belyser sammen med Statistiske Undersøgelser nr. 10,
"Folketal, areal og klima 1901-60" udgivet i 1964, befolkningsforholdene i Danmark for perioden 1900-1960.

Endvidere findes oversigtstabeller om befolkningsforholdene i perioden 1800-1900, bl.a. om folketal, antal fødte, døde, vielser, befolkningens aldersfordeling og civilstand.

Bogen, som er udarbejdet på grundlag af folketællingspublikationer, belyser befolkningens sammensætning efter køn, alder, civilstand, fødested og husstandens størrelse indenfor kommunegrupper. Herunder bl.a. befolkningens bevægelser, årlige folketal, antal fødte (i og udenfor ægteskab), døde, spædbørnsdødeligheden, selvmord, mord, vielser, skilsmisser, adoptioner, inden- og udenlandske vandringer, de værnepligtiges alder og højde, anmeldte sygdomstilfælde, sygehusstatistik og medicinalpersonalet: Antal læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre, fysioterapeuter, dyrlæger m.fl. 

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 19Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Befolkningsudvikling og sundhedsforhold

Kolofon

Befolkningsudvikling og sundhedsforhold
Borgere
Udgivet: 31. december 1966 kl. 09:00
Antal sider: 202
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig