Gå til sidens indhold

Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede

Indhold:

I. Befolkningens Størrelse og Vandringer:
1. Folketallet og Befolkningstilvæksten;
2. By- og Landbefolkning;
3. Befolkningstætheden;
4. Den naturlige Befolkningstilvækst og Vandringerne.

II. Befolkningens Sammensætning:
1. Mænd og kvinder;
2. Aldersforhold;
3. Gift og ugift Stand;
4. Trossamfund;
5. Abnorme.

III. Befolkningens bevægelse gennem Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald:
1. Almindelige Oversigter;
2. Ægteskaber;
3. Fødte;
4. Døde.

IV. Befolkningens Erhvervsforhold:
1. Almindelige Bemærkninger;
2. Erhvervsgrupperingen;
3. Forsørgere, Forsørgede og Tyende;
4. Stilling i Erhvervet;
5. Befolkningens Fordeling efter Alder og ægteskabelig Stilling inden for de forskellige Erhvervsgrupper;
6. Talforholdet mellem Mænd og Kvinder i Erhvervs-Befolkningen.

Udgivet i serien Statistisk Tabelværk / Rk. 5 / Litra A / Nr. 5

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede

Kolofon

Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede
Borgere
Udgivet: 31. december 1905 kl. 09:30
Antal sider: 181
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig