Gå til sidens indhold

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014.

Vækst efter krisen
Bogen beskriver blandt andet, hvordan Danmarks økonomi har udviklet sig siden krisen. Man kan blandt andet læse om BNP-væksten, beskæftigelsesudviklingen og produktivitetsudviklingen før, under og efter krisen i afsnittet om Danmarks Økonomi de sidste 15 år.

Bogen rummer desuden:

¿ oplysninger om den økonomiske struktur

¿ detaljerede opdelinger af forbruget, investeringerne samt de primære økonomiske størrelser på Nationalregnskabets mest detaljerede brancher

¿ gennemgang af principperne for nationalregnskabet

¿ ordforklaringer.

I 2014 trådte retningslinjerne for European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) i kraft. Denne nationalregnskabsbog var således den første, der udkom i tråd med de nye retningslinjer. Kapitel 0 giver et hurtigt overblik over hovedeffekterne af hovedrevisionen.

Opdateret tabelsæt
Publikationen udkommer ikke i 2016 og 2017. Datamaterialet er dog tilgængeligt og vi præsenterer derfor samtlige tabelafsnit baseret på novemberversionen 2015. De opdaterede tabeller er i overensstemmelse med datarevisionen af nationalregnskabet, gennemført i november 2016.

Bilaget kan downloades gratis i den grå boks til højre.


Nationalregnskab

Kolofon

Nationalregnskab
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2115-2
Udgivet: 10. juli 2015 kl. 09:00
Antal sider: 189
Kontaktinfo:
Bo Siemsen
Telefon: 39 17 30 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig