Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter 2014

Publikationen er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold.

I år er der et særligt fokus på den nyligt gennemførte hovedrevision af nationalregnskabet og de ændringer, den har medført for skatter og afgifter samt i skattetrykket.

Skattetrykket falder
Betingelserne for, hvornår en betaling til det offentlige klassificeres som en skat, er ændret i de nye nationalregnskabsprincipper. En af konsekvenserne er, at skattetrykket i perioden 1971-2013 falder med i gennemsnit ca. 2 procentpoint.

Læs mere om revisionen af nationalregnskabet.

907 mia. kr.
Skatter og afgifter gav i 2013 et provenu på 907 mia. kr. Det svarer til 86 pct. af de samlede indtægter til stat, kommuner, regioner samt sociale kasser og fonde, dvs. de delsektorer, der i nationalregnskabsmæssig sammenhæng tilsammen benævnes offentlig forvaltning og service.

De samlede indkomstskatter var i alt 570 mia. kr. i 2013. De samlede afgifter af varer og tjenester var i alt 282 mia. kr. i 2013. Heraf tegnede momsen sig alene for 182 mia. kr.

Publikationens indhold
De første tre kapitler giver en generel gennemgang af det samlede skatteområde og herunder af de nationalregnskabsmæssige opgørelser.
De følgende fire kapitler gennemgår de forskellige skatte- og afgiftsområder og omfatter detaljerede tabeller for hvert område.

Skatter og afgifter redegør for de vigtigste lovregler på skatte- og afgiftsområdet og rummer også en oversigt med internationale sammenligninger.

Hver tabelserie er ledsaget af et tekstafsnit, der redegør for definitioner, opgørelsesmetoder og periodiseringer. Desuden redegøres for de vigtigste lovregler samt i et vist omfang for administrationen af det pågældende skatte- eller afgiftsområde.


Skatter og afgifter

Kolofon

Skatter og afgifter
Økonomi
ISBN: 978-87-501-2141-1
Udgivet: 29. september 2014 kl. 09:00
Antal sider: 191
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig