Gå til sidens indhold

65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation

Publikationen 65+ giver et indblik i de ældres boligforhold, indkomster, sundhed, uddannelsesniveau og en række andre aspekter.

Nogle få konklusioner kan nævnes her:

  • De seneste 20 år har personer i alderen 65+ udgjort omkring 16 pct. af befolkningen. I 2020 vil denne andel stige til 20 pct. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning forventer, at den vil stige til 25 pct. i begyndelsen af 2040'erne.
  • Blandt dem over 65 år, som fortsat er på arbejdsmarkedet, er der en overrepræsentation af selvstændigt erhvervsdrivende mænd - især landmænd - og af mænd med en lang videregående uddannelse ansat i staten.
  • To tredjedele af de 65-89-årige har adgang til computer og internet i hjemmet.
  • Udlandsrejsen går helst til Spanien, Tyskland og Italien. Efterårsmånederne er det tidspunkt på året, hvor de ældre helst rejser sydpå.


65+   Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation

Kolofon

65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation
Borgere
ISBN: 978-87-501-2023-0
Udgivet: 22. oktober 2012 kl. 09:00
Antal sider: 119
Kontaktinfo:
Niels Ploug
Telefon: 39 17 39 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig