Gå til sidens indhold

Danmarks udenrigsøkonomi 2012

Publikationen Danmarks udenrigsøkonomi 2012 viser, at Danmark sidste år eksporterede varer og tjenester for 45,5 mia. kr. til de ti lande, der blev medlemmer af EU i 2004. Eksporten til disse lande er dermed steget næsten 50 pct. i løbende priser siden 2005.

Publikationen belyser Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet. Dette års temaafsnit sætter fokus på Danmarks eksport til de ti lande, der blev medlemmer af EU i 2004.

Nogle af hovedkonklusionerne er:

  • 40 pct. af eksporten til de nye EU-lande, svarende til 18,9 mia. kr. gik til Polen. Dermed er Polen det klart største marked blandt disse lande.
  • Varer udgør 75 pct. af eksporten til de ti lande, hvilket gør eksporten til disse lande mere vareintensiv end Danmarks generelle eksport, hvor varer udgør ca. 60 pct.
  • Dansk vareeksport tabte markedsandele på otte ud af de ti nye EU-markeder fra 2004 til 2012. Således er dansk vareeksports andel af de ti landes samlede import faldet med en femtedel i perioden. Til gengæld steg tjenesteeksportens samlede markedsandel.

Mere generelle nøgletal fra Danmarks udenrigsøkonomi 2012 viser, at:

  • Danmark i 2012 havde et betalingsbalanceoverskud på 109 mia. kr.
  • Den samlede danske vareeksport er tilbage på niveauet før den økonomiske krise, mens importen stadig ligger lidt under. I 2012 havde Danmark et overskud på 80 mia. kr. på varehandlen.
  • Søtransport fortsat er dominerende i Danmarks tjenestehandel. Mere end halvdelen af landets tjenesteeksport kom fra denne aktivitet, som i 2012 udgjorde 194 mia. kr.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Jon Mortensen, 39 17 32 27 eller jmo@dst.dk.


Danmarks udenrigsøkonomi

Kolofon

Danmarks udenrigsøkonomi
Økonomi
ISBN: 978-87-501-2100-8
Udgivet: 2. december 2013 kl. 09:00
Antal sider: 78
Kontaktinfo:
Agnes Urup
Telefon: 39 17 31 83

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig