Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter 2013

Publikationen er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold.

De første tre kapitler giver en generel gennemgang af det samlede skatteområde og herunder af de nationalregnskabsmæssige opgørelser.

De følgende fire kapitler gennemgår de forskellige skatte- og afgiftsområder og omfatter detaljerede tabeller for hvert område.

Skatter og afgifter redegør for de vigtigste lovregler på skatte- og afgiftsområdet og rummer også en oversigt med internationale sammenligninger.

Konklusioner
Publikationens sigte er ikke at bringe den allerseneste udvikling på skatteområdet (se i stedet en række af de seneste tal på den tilhørende emneside). Alligevel kan der af de mange tabeller uddrages masser af aktuel og interessant viden, da datamaterialet omfatter data til og med 2012.

Blandt de konklusioner, som kan drages af tabelmaterialet, er disse:

  • Provenuet fra afgiften af chokolade- og sukkervarer er fra 2007 til 2012 steget med 43 pct. I samme periode er det samlede afgiftsprovenu steget med 0,4 pct.
  • I 2012 blev der i Københavns og Frederiksberg kommuner betalt 18,9 pct. af de samlede ejendomsskatter. Til gengæld udgjorde antallet af ejendomme kun 5,6 pct.
  • I 1989 var selskabsskatten på 50 pct., og provenuet fra selskabsskatten udgjorde 3,6 pct. af de samlede skatter og afgifter.
  • I 2011 var skatteprocenten 25, mens provenuet udgjorde 4,6 pct. af samtlige skatter og afgifter.
  • Provenuet fra de personlige indkomstskatter i Danmark var i 2010 på 24,3 pct. af BNP, mens de i Sverige var på 12,7 pct. af BNP og i Polen på 4,5 pct.
  • I både Sverige betales der 11,4 pct. Og i Polen 11,1 pct. af BNP i arbejdsmarkedsbidrag og kontingenter, hvor vi i Danmark kun betaler 1 pct.
  • De tre OECD-lande Slovakiet, Chile og Mexico havde i 2010 et provenu fra personlige indkomstskatter på under 3 pct. af BNP.
  • I både Norge og Luxembourg betales der mere i skatter og afgifter pr. indbygger end i Danmark.
  • Den højeste andel af topskatteydere fandtes i 2008, hvor 20,6 pct. af alle skatteydere betalte topskat. I 2011 var andelen faldet til 13,8 pct.

Skatter og afgifter

Kolofon

Skatter og afgifter
Økonomi
ISBN: 978-87-501-2079-7
Udgivet: 30. september 2013 kl. 09:00
Antal sider: 191
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig