Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2013

Statistisk Tiårsoversigt er Danmarks Statistiks populære udgivelse, som sætter fokus på de seneste ti år i Danmark. Med et systematisk overblik over det seneste tiårs samfundsudvikling er bogen særdeles velegnet til undervisning.

Temaartiklen i 2013 handler om unges levevilkår. Artiklen sætter fokus på de unges liv, og du kan bl.a. læse om, hvor mange unge der er på offentlig forsørgelse, hvor stort deres forbrug er, og hvor udbredt kriminalitet er blandt de unge. Du kan læse temaartiklen samt få en lille forsmag på Statistisk Tiårsoversigt 2013 længere nede på siden.

Markant stigning i antal unge på offentlig forsørgelse

Fra 2007 til 2012 er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget fra 61.000 til 92.000 personer, svarende til næsten 50 pct. Disse tal dækker ikke uddannelsessøgende på SU. I 2007 udgjorde unge mellem 18-27 år 21 pct. af de ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3, dvs. personer som ikke umiddelbart er jobklare. Dette tal var i 2012 steget til 28 pct. Ud af samtlige kontanthjælpsmodtagere udgjorde de 18-27-årige 24 pct. i 2007, mens dette steg til 30 pct. i 2012.

Læs mere i Netmagasinet Bag Tallene

Tiårets tendenser
Bogens store udvalg af tabeller og figurer tegner billeder af mange forskellige sider af tilværelsen gennem de seneste ti år. Nogle af de interessante tendenser er fx:

  1. Fra 2002 til 2012 er Afrika det eneste kontinent, hvorfra antallet af tilflyttere til Danmark er faldet, nemlig med 22 pct. Europa står med 53 pct. for den største stigning.
  2. På ti år er antallet af elever i 8. – 10. klasse i private grundskoler steget med 37 pct., mens der i offentlige grundskoler kun har været en stigning på 13 pct.
  3. I 2002 havde 30,0 pct. af de 35-årige fuldført en videregående uddannelse. I 2011 var andelen 42,2 pct. Det er især kvinder, der trækker læsset.
  4. Hver eneste uge ser hver eneste dansker fjernsyn næsten ét døgn – 22,5 timer.

Ti års økonomisk-politisk overblik
I Statistisk Tiårsoversigt er en omfattende kalender, hvor du finder de vigtigste begivenheder inden for politik og økonomi siden 2003 og frem. Endvidere findes en begrebs- og ordforklaring, som gør bogen yderst velegnet til undervisningsbrug.

Fra 1964 til nu
Du kan som noget helt nyt kigge tilbage i tiden og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Det kan du med de gamle udgaver af Statistisk Tiårsoversigt, som ligger i gratis pdf-udgaver fra den første fra 1964 til 2012-udgaven.

Rabat for flere brugere
Har du brug for flere eksemplarer, er der forskellige muligheder. Klassesæt på mindst 20 eksemplarer kan købes til en særlig rabatpris på 161 kr. pr. bog. Virksomheder, der ønsker at lægge bogen på deres intranet eller biblioteker, der gerne vil gøre bogen tilgængelig for deres brugere i elektronisk form, kan købe en særlig flerbrugerlicens til pdf-udgaven til 1.250 kr.

Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2066-7
Udgivet: 14. august 2013 kl. 09:00
Antal sider: 215
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig