Gå til sidens indhold

Kvinder & Mænd 2011

Publikationen samler oplysninger fra forskellige dele af den eksisterende statistik for at belyse ligheder og uligheder mellem kønnene i Danmark.

Publikationen gennemgår bl.a. familieliv, børn, helbred, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst og kriminalitet.

Desuden ser publikationen på politisk deltagelse, ledelse og magt.

Mht. til det seneste valg til folketinget (2011) fremgår det således, at 33 pct. af de 804 opstillede kandidater var kvinder. Blandt de 175 valgte kandidater var 68 kvinder, svarende til en andel på 39 pct.

Mænd uden børn
En af de forskelle, som publikationen belyser, er, hvor mange mænd og kvinder der ikke får børn. Svaret er, at hver femte danske mand på 49 år ikke har nogen børn. Det samme gør sig kun gældende for hver syvende jævnaldrende kvinde.

Barnløshed er mest udbredt blandt mænd, som ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenhængen mellem uddannelsesniveau og barnløshed ses ikke blandt kvinderne.

Flest mænd dømmes for lovovertrædelse
En række andre kønsforskelle springer læseren i øjnene, bl.a. disse:

  • Fire ud af fem, som dømmes for en lovovertrædelse, er mænd. Men mens de unge mænd fik 19 pct. færre domme i 2010 end 2000, fik de unge kvinder 4 pct. flere i perioden.
  • 13,5 pct. af de 35-årige kvinder har en lang videregående uddannelse mod 12,9 pct. af mændene.
  • Kvinder og mænd i alderen 30-49 år, som har børn, har en højere beskæftigelsesfrekvens end kvinder og mænd uden børn.
  • Når børn er syge, er det oftest kvinderne, som er fraværende fra arbejde. Både i den statslige og den private sektor ligger kvindernes fravær på grund af børns sygdom dobbelt så højt som mændenes.
  • Efter folketingsvalget 15. september 2011 var ni af regeringens 23 ministre kvinder. Det er en andel på 39 pct. I samtlige aktieselskaber i Danmark er 21 pct. af bestyrelsesmedlemmerne kvinder.

Hvordan så det ud for 12 år siden?
Kvinder & Mænd 2011 er en videreførelse af Kvinder & Mænd 1999.

Se også publikationen Kvinder og mænd i 100 år - fra lige valgret mod ligestilling, som er udkommet i 2015 i anledning af Grundlovens jubilæum.

Kvinder & Mænd

Hent som pdf

Kvinder & Mænd 2011

Kolofon

Kvinder & Mænd
Borgere
ISBN: 978-87-501-1967-8
Udgivet: 19. december 2011 kl. 09:00
Antal sider: 91
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig