Gå til sidens indhold

Danmarks udenrigsøkonomi 2011

Publikationen Danmarks udenrigsøkonomi 2011 viser, at dansk økonomi i højere og højere grad er blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel igen i 2011 udgjorde en stigende andel af den samlede danske økonomi.

Publikationen belyser Danmarks udenrigshandel varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet. Et temaafsnit beskriver, hvordan Danmarks eksport klarer sig i BRIK-landene og på de øvrige nye vækstmarkeder i forhold til de lande, vi sammenligner os med - og konkurrerer med.

Nogle af hovedkonklusionerne er:

  • Den danske eksport til vækstmarkederne stiger hurtigere end den øvrige danske eksport. 
  • Kina er dansk vareeksports største BRIK-marked efterfulgt af Rusland, Brasilien og Indien. Brasilien er dog det hurtigst voksende.
  • Nabolandene klarer sig generelt lidt bedre end Danmark, når det drejer sig om at afsætte varer på de nye vækstmarkeder. Til gengæld er Danmark bedre end nabolandene til at afsætte tjenester.
  • Den danske vareeksport er tilbage på niveauet før den økonomiske krise, mens importen stadig halter. I 2011 havde Danmark et overskud på 84 mia. kr. på varehandlen.
  • Søtransport er fortsat Danmarks klart vigtigste tjenestehandelsaktivitet. Mere end halvdelen af landets tjenesteeksport kom fra denne aktivitet, som i 2011 udgjorde 180 mia. kr.
  • Danmark havde i 2011 et betalingsbalanceoverskud på 101 mia. kr.

Metode
En detaljeret beskrivelse af udenrigshandelsstatistikkernes afgrænsninger og metoder findes i Udenrigshandel og betalingsbalance - kilder og metoder.


Danmarks udenrigsøkonomi

Kolofon

Danmarks udenrigsøkonomi
Økonomi
ISBN: 978-87-501-2037-7
Udgivet: 3. december 2012 kl. 09:00
Antal sider: 86
Kontaktinfo:
Agnes Urup
Telefon: 39 17 31 83

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig