Gå til sidens indhold

Befolkningens udvikling 2011

Publikationen oplyser om alle demografiske forhold af betydning for befolkningsudviklingen, herunder fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, registrerede partnerskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Hertil kommer opgørelser af befolkningen og dens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inklusive en beskrivelse af den del af befolkningen, som har udenlandsk oprindelse.

Færre bliver gift
En indledende artikel omhandler nedgangen i vielser i perioden 2006 til 2011. Vielseshyppigheden i kombination med forskellige baggrundsvariable, som familiestatus, beskæftigelse, indkomstforhold, boligforhold og første barns fødsel bliver brugt til at belyse udviklingen.

Befolkningen vokser

Publikationen rummer en lang række andre interessante facts for 2011, bl.a. disse:

  • Der blev født næsten 59.000 børn.
  • Befolkningen voksede med 29.000 personer. Det svarer til 0,5 pct.
  • 69.300 personer indvandrede, mens 46.700 udvandrede.
  • Der blev indgået 27.200 ægteskaber, og der var 14.500 skilsmisser.
  • Når en ægtefælle døde, var det i to ud af tre tilfælde en mand. 18.500 ægteskaber blev afsluttet ved den ene parts død.

Velegnet til undervisning
Publikationen er velegnet til undervisningsbrug. Også i mange andre sammenhænge vil Befolkningens udvikling 2011 være et uundværligt analyseredskab.
 
Temaside
Flere demografiske oplysninger findes på temaoversigten om Danmarks befolkning.

Befolkningens udvikling

Kolofon

Befolkningens udvikling
Borgere
ISBN: 978-87-501-2019-3
Udgivet: 15. oktober 2012 kl. 09:00
Antal sider: 145
Kontaktinfo:
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig