Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2012

Tiårsoversigten er Danmarks Statistiks mest populære bog, som hvert år udkommer med et nyt tema.Med et systematisk overblik over ti års samfundsudvikling er bogen velegnet til undervisning.

Årets temaartikel handler om digitaliseringen af danskernes hverdag siden årtusindeskiftet. Artiklen sætter ord og tal på, hvordan it bruges af danskere i forskellig alder og med forskellig uddannelsesbaggrund - fx når borgerne skal i kontakt med de offentlige myndigheder.

Statistisk Tiårsoversigt 2013 udkommer 14. august og har de unges levevilkår som tema.

Publikationen Tiårsoversigten 2012 

Læs mere i Bag Tallene: Svage grupper tabes i den digitale udvikling.

Flere fyldte digitale indkøbskurve
73 pct. af danskerne vælger indimellem at klikke på køb-knappen i stedet for at gå i butikker. De ældre køber sjældnere ind digitalt, men fire ud af ti 65-74-årige valgte i 2012 digitale køb. Hvor de ældre oftest fylder rejser, bøger og medicin i kurven, går de 16-24-årige e-handlende efter tøj, musik, elektronik og computerspil.
De ældre er generelt mindre digitale end de yngre generationer, særligt kvinderne. 45 pct. af alle kvinder over 65 år har aldrig brugt internettet. Det samme gælder 29 pct. af de ældre mænd.
Læs mere om de ældres internetbrug i Nyt fra Danmarks Statistik: Statistisk Tiårsoversigt 2012.

Tiårets tendenser
Bogens store udvalg af tabeller og figurer tegner tidsbilleder af mange sider af tilværelsen siden årtusindeskiftet. Blandt mange interessante tendenser er disse:
• Der kommer færre nyfødte danskere til. I 2011 blev der født 58.998 børn, og det er det laveste tal i de seneste ti år.
• 74 pct. af de 25-årige mænd havde gennemført en ungdomsuddannelse i 2010, og det er lidt færre end ti år tidligere. Til gengæld har hver tredje 35-årige mand gennemført en videregående uddannelse i 2010 mod hver fjerde ved årtusindeskiftet. 
• 64 pct. af de danske 0-13-årige børn blev passet ude i 2011 mod kun 59 pct. i 2005. Højest er andelen i børnehavealderen, hvor 97 pct. er i institution.
• Siden 2002 er der kommet 89 pct. flere registrerede partnerskaber. Af de 4.100 familier i 2012 har tre ud af fire ingen børn.

Nye tabeller om uddannelse og ulighed
I årets Statistiske Tiårsoversigt er dækningen af de danske uddannelser udvidet med tabeller over, hvor stor del af de 25- og 35-årige der har gennemført ungdoms- og videregående uddannelse. Der er også nye tabeller med resultaterne fra de danske Pisa-undersøgelser sat i forhold til OECD-gennemsnittet.

Nyt er også tabeller over udviklingen i uligheden de seneste ti år i både Danmark og Europa.

Minileksikon
Tiårsoversigten indeholder detaljerede ordforklaringer, der kan bruges som et samfundsøkonomisk minileksikon og en oversigt over vigtige økonomiske og politiske begivenheder i det seneste årti.
Det er med til at gøre den velegnet til brug i bl.a. gymnasiet.
Bogen udkommer hvert år i august med en ny temaartikel.
Se de foregående års temaartikler nedenfor.

Rabat for flere brugere
Har man brug for flere eksemplarer, er der forskellige muligheder. Klassesæt på mindst 20 eksemplarer kan købes til en særlig rabatpris på 161 kr. pr. bog. Virksomheder, der ønsker at lægge bogen på deres intranet eller biblioteker, der gerne vil gøre bogen tilgængelig for deres brugere i elektronisk form, kan købe en særlig flerbrugerlicens til pdf-udgaven til 1.250 kr.

Temaartikler fra de tidligere udgivelser

 

Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2009-4
Udgivet: 16. august 2012 kl. 09:00
Antal sider: 219
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig