Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2011

Statistisk Tiårsoversigt 2012 udkommer 16. august med temaet "Digitalisering af hverdagen".

Tiårsoversigten er Danmarks Statistiks mest populære bog. Den er udformet specielt med henblik på undervisningsbrug, bl.a. i gymnasiet og på de videregående uddannelser. I sidste kapitel er tiårsperspektivet dels globalt og dels rettet mod EU. Bogen indeholder desuden detaljerede ordforklaringer, der kan bruges som et samfundsøkonomisk minileksikon og en oversigt over vigtige økonomiske og politiske begivenheder i det seneste årti. Tiårsoversigten udkommer hvert år i august med en ny temaartikel.

Det kan man læse i temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2011 med navnet Ældrestyrken kommer - de ældres indkomster, opsparing og forbrug. Artiklen viser også, at der er kommet større ulighed blandt de ældre, fordi den ældste del af gruppen ikke har haft en lige så stor indkomststigning. De ældres generelt stigende indkomster betyder, at de bidrager mere til det offentlige gennem skatter og afgifter, og at overførsler fra det offentlige udgør en mindre del af den enkelte ældrehusstands økonomi.
 
Læs mere om temaartiklens konklusioner i Nyt fra Danmarks Statistik
 
 

Tiårets tendenser
Ligesom samfundet ikke er statisk, står tallene ikke stille. Forståelsen af samfundet er langt mere nuanceret, når man kan sammenligne udviklingen over tid. Derfor er tiårsperspektivet ideelt til at pege på udviklingstendenser i samfundet. Statistisk Tiårsoversigt giver dig tal om så forskellige forhold som, hvor tit vi flytter, hvor stor del af vores indtægt vi bruger til mad, arbejdsløshed i forskellige faggrupper og antallet af medarbejdere i EU's institutioner.

2011-udgaven viser blandt andet, at:

  • Færre bliver skilt, inden det syvende år af ægteskabet er gået. Til gengæld går flere fra hinanden senere.
  • To en halv gange så mange kvinder fik en - betinget eller ubetinget - frihedsstraf for vold sidste år som ved årtusindeskiftet.
  • Udenlandske firmaer udgør 1,2 pct. af firmaerne i Danmark, men står for 29 pct. af den danske eksport. I 2004 eksporterede de 23,5 pct.
  • Det seneste årti er antallet af personskader i trafikken reduceret med 47 pct. på trods af, at vi overtræder færdselsloven oftere.
  • Kvinder under 30 år føder færre børn, mens fertiliteten er steget for de lidt ældre. For hver 1.000 kvinder mellem 40 og 44 år blev der i 2010 født 10 børn mod kun 6,7 ved årtusindeskiftet.
  • I 2010 blev 4.768 personer familiesammenført i Danmark, og det er mindre end halvt så mange som i 2000. Til gengæld får næsten fem gange så mange en arbejdstilladelse og dobbelt så mange tilladelse til at uddanne sig i landet. 
  •  Vi er hurtigere og oftere på nettet - også hjemmefra. Hvor 7 pct. i 2001 havde en bredbåndsforbindelse hjemme, gjaldt det 80 pct. i 2010.
 
Ti års samfundsudvikling
Tiårsoversigten er Danmarks Statistiks mest populære bog. Den er udformet specielt med henblik på undervisningsbrug, bl.a. i gymnasiet og på de videregående uddannelser. I sidste kapitel er tiårsperspektivet dels globalt og dels rettet mod EU. Bogen indeholder desuden detaljerede ordforklaringer, der kan bruges som et samfundsøkonomisk minileksikon og en oversigt over vigtige økonomiske og politiske begivenheder i det seneste årti. Tiårsoversigten udkommer hvert år i august med en ny temaartikel.
 

Temaartikler fra de tidligere udgivelser


Statistisk Tiårsoversigt

Hent som pdf

Hele publikationen

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-1933-3
Udgivet: 16. august 2011 kl. 09:00
Antal sider: 219
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig