Gå til sidens indhold

Indvandrere i Danmark 2011

Publikationen giver et bredt og nuanceret billede som muligt af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

I dette års udgave af Indvandrere i Danmark berøres en række nye emner, som ikke har været med i tidligere udgaver af publikationen. Det gælder bl.a. en undersøgelse af, i hvor stort omfang indvandrere og efterkommere danner par med personer med dansk oprindelse.

Læs mere om indvandreres og efterkommeres valg af partner i Nyt fra Danmarks Statistik


38 pct. af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse
2011-udgaven af publikationen ser for første gang nærmere på offentlig forsørgelse blandt indvandrere og efterkommere.


En af de mange interessante konklusioner på dette område er, at flere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund er på offentlig forsørgelse end blandt personer med dansk oprindelse. Mens 24 pct. af alle danskere mellem 16 og 64 år forsørges af det offentlige, gælder det samme for 38 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i samme aldersgruppe.


Det er især blandt de 50-59-årige, at en høj andel af ikke-vestlige indvandrere er på offentlig forsørgelse.


107.000 indvandrere er flygtninge
Publikationen indeholder en lang række andre interessante oplysninger, bl.a. disse:



  • Der er næsten 107.000 indvandrere i Danmark, som er flygtninge. Det svarer til en fjerdedel af alle indvandrere.
  • Blandt de indvandrere, der kom til Danmark i 2002, var halvdelen genudvandret inden 1. januar 2011.
  • Blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere havde 44 pct. af mændene og 61 pct. af kvinderne i 2011 afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. De tilsvarende andele for 30-årige med dansk oprindelse var 73 pct. og 79 pct.
  • Mens de mandlige ikke-vestlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 134, så er indekset for ikke-vestlige efterkommere 245. Indekset for mænd med dansk oprindelse er 97.
Indvandrere i Danmark

Kolofon

Indvandrere i Danmark
Borgere
ISBN: 978-87-501-1960-9
Udgivet: 7. december 2011 kl. 09:00
Antal sider: 151
Kontaktinfo:
Jørn Korsbø Petersen
Telefon: 39 17 32 77

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig